.

כנס יזמים

בנושא התקן הישראלי לבניה ירוקה

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.